Překlady názvů jídel
Food names translat.
EPS - bezhotovostní
vkládání peněz
Hotovostní dobijecí místa Otvírací doby Časy výdeje/objednávání
jídel
Pizzerie na kolejích SSO - jednotné heslo Změna jednotného hesla Napište nám své
připomínky a náměty
    Nacházíte se na internetových stránkách Menzy VŠB-TU Ostrava. Tyto stránky se budou snažit poskytnout našim strávníkům co nejčerstvější informace v přehledné formě.

Mobilní aplikace pro objednávání

Majitelé mobilních zařízení s operačním systémem Android, iOS (iPad, iPhone) mohou nyní objednávat jídla pomocí samostatné aplikace.
Postup pro zprovoznění:
  • Najít aplikaci na Google Play / App Store pod názvem MobilKredit (odkaz Android / odkaz iOS)
  • Nainstalovat aplikaci do mobilu, iPhone nebo iPadu
  • Po spuštění se nabídne výběr provozovatele. Ze seznamu je potřeba vybrat "VŠB-Technická univerzita" (Tento krok probíhá pouze po prvním spuštění)
  • Přihlásit se do aplikace pomocí přihlašovacích údajů používaných pro přístup přes WebKredit (osobní číslo a jednotné heslo - SSO, mail, ...)

Postup při přihlašování ! ! !

Pro přihlášení do internetového objednávání použijte jednotné heslo v SSO - zaměstnanci, studenti a důchodci (zvolte Objednávání stravy a pak následně rovnou tlačítko Přihlásit přes SSO
bez vyplňování loginu a hesla na úvodní stránce).
Další informace k SSO na iDOC.

Nebo lze použit přihlášení přes heslo vygenerované v Menze (pouze pro externí strávníky Menzy, vyplňte login, heslo a zvolte tlačítko Přihlásit).

Ceny obědů při ukončení studia ! ! !

Student, kterému studijní oddělení ukončí studium (např. složením Státní závěrečné zkoušky), ztrácí nárok na dotovanou stravu. Veškeré objednávky i dříve učiněné jsou od data ukončení automaticky přepočítány na nedotovanou (plnou) cenu a stav účtu může klesnout pod nulu. Nedoplatek musí být před opuštěním univerzity uhrazen, jinak bude vymáhán.

Registrace OsU ! ! !

Studenti a zaměstnanci OsU mají možnost využívat služby menzy a bufetů VŠB-TUO. Stačí se pouze zaregistrovat na Kartové centru (dveře A148 na hlavní buduvě v Porubě). Je potřeba mít průkaz totožnosti a čipovou kartu vydanou OsU. Registrace má platnost jeden školní rok (do konce září), poté je nutné jí prodloužit.

Polévku neuvádíme na jídelní lístek, neboť se neobjednává a nemůžeme zaručit stejný druh až do konce výdejní doby. V případě větší poptávky reagujeme a dovařujeme polévku s kratší technologickou přípravou, aby měli strávníci možnost polévky až do konce výdejní doby. V současné době se pohybuje prodej polévek v rozmezí 800 – 1400 polévek denně.
Rada zní: Zkuste nahlédnout do jídelníčku FAST/FBI, zde uvedená polévka bude s velkou pravděpodobností vydávána i na Menze č.5.

V případě problémů s kartou v Radniční restauraci (např. po vydaní nové karty na Kartovém centru) kontaktuje:
tel.: +420 599 443 560, email:
Email pošlete v kopii i na: .

Pokud používáte nepodporované prohlížeč Safari, Chrome a při objednávání stravy na Vás vyskočí "Server Error in '/WebKredit' Application.", tak zkuste nejdříve přepnout záložky
(např. "Objednávání" => "Burza" => "Objednávání"),
pak většinou již chyba nenastane. :-)

Nastavení implicitní výdejny.
V záložce Nastavení v části Implicitní výdejna ve WebKreditu (po přihlášení) je možno si zvolit jaká výdejna bude po přihlášení přednastavena. Změna nastavení má vliv i na Prezentační místo.

Default distributing point setup.
There is a possibility to set your default distributing point, which will be shown after logging in (after sign up choose Settings menu and then Implicit servery). Change is applied also for a Presentation point.

Dvoujazyčné názvy jídel v jídelníčku.
V záložce Nastavení v části Jazyk menu ve WebKreditu (po přihlášení) je možno si zvolit jazykovou mutací jídelníčku (Česky / Anglicky). Pokud není překlad dostupný, pak se zobrazí česky. Změna nastavení má vliv i na Prezentační místo.

Bilingual food names in a meal list.
For changing language of a meal list (Czech or English) log into a system and go to Settings and then Language settings. If the translation is not available, meal will be shown in Czech. Change is applied also for a Presentation point.

Menza Reální přešla pod plnou správu OsU.
Objednávání jídel bude probíhat přes stránky na webu OsU.
Registrace a zřízení účtu v Menze Reální.

Receptury a kalkulace jídel (Excel, 1.8 MB).

Navštivte stránku Ubytovacích služeb a Stravovacích služeb na VŠB-TU.

Informace a návod k používání systému Kredit.

Dobrou chuť Vám přeje Menza VŠB-TU Ostrava